Заповед №501/01.10.2020 г. относно предаването на изборните книжа и материали на СИК (втори тур на частичен избор)


ЗАПОВЕД

№ 501/01.10.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, чл. 215 от Изборния кодекс и Методически указания на ЦИК, във връзка с произвеждане на втори тур на частичен избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч на 04 октомври 2020 г.  

 

НАРЕЖДАМ:

Предаването на изборните книжа и материали на секционната избирателна комисия, да се извърши в предизборния ден на 03.10.2020 г. /събота/, от 18:00 ч. в избирателна секция №111900011, с. Карлуково.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация Луковит, а копие от нея да се предостави на Началник РУ на МВР гр. Луковит, ОИК Луковит и кметство Карлуково.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
Кмет на Община Луковит 

Файлове:

Заповед №501 - Заповед №501

https://www.livechatalternative.com/