Заповед №466/18.09.2020 г. относно опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка


ЗАПОВЕД

№ 466/18.09.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 18 от Изборния кодекс и чл. 4 от Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Луковит, във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч, на 27 септември 2020 г.

ЗАПОВЯДВАМ::

  1. Възлагам Началник РУ на МВР - Луковит да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка в деня преди и по време на произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Карлуково на 27 септември 2020 г.
  2. Забранявам продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и др. в с. Карлуково, за периода от 20:00 часа на 26.09.2020 г. /събота/ до 20:00 часа на 27.09.2020 г. /неделя/.
  3. Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат организирани тържества /сватби, кръщенета и др./, за което управителите на обществените заведения са длъжни предварително писмено да уведомят за събитието в кметство Карлуково.

Забраната не се отнася и за продажбата на алкохолни напитки на едро и продажбата на бира.

Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на Община Луковит, на информационното табло в сградата на Общинска администрация Луковит и в кметство Карлуково.

Копие от заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия Луковит, кметство Карлуково и на Началник РУ на МВР-Луковит.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам Секретаря на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ

Кмет на Община Луковит 

Файлове:

Заповед №466 - Заповед №466