Заповед №454/15.09.2020 г. относно обявяване на списъка на заличените лица


ЗАПОВЕД

№ 454/15.09.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс

ОБЯВЯВАМ:

Списък на заличените лица за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч на 27 септември 2020 г.

НАРЕЖДАМ:

Списъкът на заличените лица, съдържащи имената на лицето, номера и адреса в избирателната секция, да се публикуват на интернет страницата на Общината www.lukovit.bg, секция „Частични избори 2020“.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общинската администрация и в кметство Карлуково.

Копие от заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия Луковит.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева – Секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ

Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №454 - Заповед №454

https://www.livechatalternative.com/