Списък на заличените лица от избирателните списъци (чл. 39, ал. 1 от ИК)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в частични избори на 27 септември 2020 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

         Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ

         населено място С.КАРЛУКОВО, кметство ..............................., секция № 011

         адрес на избирателна секция: с. Карлуково, Читалище "Дико Илиев", ул. "Иван Ангелов" №1

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

         НИКОЛИНКА            ВЕЛЕВА               АНГЕЛОВА