Съобщение за организирано дежурство в сградата на кметство Карлуково на 12.09.2020 г.


Община Луковит уведомява гражданите, че във връзка с провеждането на частични избори за кмет на кметство Карлуково на 27.09.2020 г. и изтичането на срока – 12.09.2020 г. , 17:00 часа –  обявен от ЦИК за:

  • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение;
  • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес  от избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и имат настоящ адрес в с. Карлуково, преди 27.03.2020 г. вкл.,

е организирано дежурство за прием на заявления в сградата на кметство Карлуково до 17:00 ч. на 12.09.2020 г.

За справки и информация – тел. 0896293740.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ

Кмет на Община Луковит