Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г.

понеделник, 22 февруари 2021 778

Отчет за месец януари /публикувано на 22.02.2021г./

Отчет за месец февруари /публикувано на 11.03.2021г./

Отчет за месец март /публикувано на 19.04.2021г./

Тримесечен отчет към 31.03.2021 г. /публикувано на 07.05.2021 г./

Тримесечен отчет за капиталови разходи към 31.03.2021 г. /публикувано на 07.05.2021 г./

Отчет за месец април /публикувано на 18.05.2021г./

Отчет за изпълнението на бюджета към 31 май 2021 г. /публикувано на 10.06.2021 г./

Отчет за месец юни /публикувано на 14.07.2021г./

Тримесечен отчет към 30 юни 2021 г. /публикувано на 23.07.2021 г./

Тримесечен отчет за капиталови разходи към 30.06.2021 г. /публикувано на 23.07.2021 г./

Отчет за месец юли /публикувано на 17.08.2021г./

Отчет за месец август /публикувано на 17.09.2021г./

Отчет за месец септември /публикувано на 15.10.2021г./

Тримесечен отчет към 30 септември 2021 г. /публикувано на 25.10.2021 г./

Тримесечен отчет за капиталови разходи към 30 септември 2021 г. /публикувано на 25.10.2021 г./

Отчет за месец октомври /публикувано на 15.11.2021г./

Отчет за месец ноември /публикувано на 13.12.2021г./

Отчет за месец декември /публикувано на 17.01.2022г./

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. /публикувано на 28.02.2021г./

https://www.livechatalternative.com/