Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

вторник, 11 февруари 2020 925

Отчет за месец януари /публикувано на 11.02.2020г./

Отчет за месец февруари /публикувано на 20.03.2020г./

Отчет за месец март /публикувано на 16.04.2020г./

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 /публикувано на 30.04.2020г./

Отчет за месец април /публикувано на 19.05.2020г./

Отчет за месец май /публикувано на 16.06.2020г./

Отчет за месец юни /публикувано на 20.07.2020г./

Отчет за месец юли /публикувано на 19.08.2020г./

Отчет за месец август /публикувано на 18.09.2020г./

Отчет за месец септември /публикувано на 16.10.2020г./

Отчет за месец октомври /публикувано на 12.11.2020г./

Отчет за месец ноември /публикувано на 17.12.2020г./

Отчет за месец декември /публикувано на 19.01.2021г./

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. /публикувано на 25.02.2021г./

https://www.livechatalternative.com/