Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.

четвъртък, 04 януари 2018 1298

Отчет за месец януари /публикувано на 15.02.2018г./

Отчет за месец февруари /публикувано на 12.03.2018г./

Отчет за месец март /публикувано на 13.04.2018г./

Отчет за месец април /публикувано на 14.05.2018г./

Отчет за месец май /публикувано на 15.06.2018г./

Отчет за месец юни /публикувано на 13.07.2018г./

Отчет за месец юли /публикувано на 13.08.2018г./

Отчет за месец август /публикувано на 14.09.2018г./

Отчет за месец септември /публикувано на 15.10.2018г./

Отчет за месец октомври /публикувано на 13.11.2018г./

Отчет за месец ноември /публикувано на 14.12.2018г./

Отчет за месец декември /публикувано на 15.01.2019г./

ГФО 2018 г. /публикувано на 23.07.2019г./

Годишен отчет за изпълнението на бюджет /публикувано на 19.09.2019г./

https://www.livechatalternative.com/