Анкетна карта


за организацията на административното обслужване в Община Луковит

Моля, отговорете на всеки един от следните въпроси коректно така, както Вие мислите, като изберете съответния отговор или попълните полетата с текст.
 

Колко пъти досега сте ползвали услуги, предоставени от Община Луковит?


Кои места за обслужване сте посещавали?


За какви услуги най-често сте посещавали Община Луковит?


В каква степен получавате нужната Ви информация?


Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви?


Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? (Компетентност)


Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? (Отношение към гражданите)


Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата?


Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването?


Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? (моля, отбележете само един отговор)


Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Луковитhttps://www.livechatalternative.com/