Анализ и планиране на социалните услуги - месец октомври 2023 г.


АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Във връзка с планирането на социални услуги на национално ниво и въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, Агенцията за социално подпомагане (АСП) извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги (Анализа), които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработи Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата).

Анализът и Картата се публикуват на интернет страницата на Община Луковит– www.lukovit.bg, с цел тяхното обсъждане на общинско ниво.  

 

Файлове:

pdf - Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги

xlsx - Предложение за Национална карта на социалните услуги

https://www.livechatalternative.com/