Анализ и планиране на социалните услуги - месец февруари 2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/ е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/.

Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира публично представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво.

На основание чл. 42, ал.1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Луковит публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на общината - www.lukovit.bg, директория “За Общината“, поддиректория „Социални услуги“, за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се бъдат депозирани в срок до 27.03.2023 г., в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Луковит, на адрес – гр. Луковит, ул. „Възраждане” № 73 или на следния електронен адрес: [email protected].


Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет – община Луковит

 

Файлове:

xlsx - Приложение № 1 - Таблица Желаещи.xlsx

xlsx - Приложение № 2 Таблица Образование.xlsx

xlsx - Приложение № 3 Таблица Здравеопазване.xlsx

xlsx - Приложение № 4 Таблица Персонал.xlsx

xlsx - Приложение № 5 - Таблица Критерии.xlsx

xlsx - Приложение № 6 Схема на трансформиране.xlsx

docx - Приложение № 7 Декомпозиране на СУ в община Луковит.xlsx

 

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет – община Луковит

 

Файлове:

xlsx - Приложение № 1.xlsx

https://www.livechatalternative.com/